Przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną – cz. 1

Przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną – cz. 1

Niektórzy z Nas w pewnym momencie swojego życia dochodzą do takiego etapu, w którym decydują się na budowę własnego domu lub siedziby swojej firmy. W takich sytuacjach na ich drodze może stanąć wiele przeszkód, których pokonanie będzie wymagać dobrego przygotowania merytorycznego i dużo silnej woli, zanim będą mogli korzystać z wybudowanego obiektu. Odbiór obiektu przez PSP jest jednym z ostatnich etapów na drodze takiego inwestora.

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przedstawić obiekty, wobec których wymagane jest zajęcie stanowiska przez Państwową Straż Pożarną przed przystąpieniem do ich użytkowania. Takimi obiektami są:

 • Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V.
 • Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II.
 • Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą.
 • Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL Vi mające ponad 50 miejsc noclegowych.
 • Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2.
 • Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:
 • strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2
 • występuje zagrożenie wybuchem
 • garaże wielopoziomowe
 • obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych
 • parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne
 • przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych
 • tunele o długości powyżej 100 m

W kolejnych częściach tego wpisu właściciele wyżej wymienionych obiektów będą mogli uzyskać informacje na temat procedury odbioru budynku przez PSP i potrzebnej do tego dokumentacji.

Źródło grafiki: Matthew Wilkinson Some rights reserved