Budynki wybudowane kilkadziesiąt lat temu, a ochrona przeciwpożarowa

Budynki wybudowane kilkadziesiąt lat temu, a ochrona przeciwpożarowa

Dziś chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie „Czy budynek wybudowany kilkadziesiąt lat temu należy dostosować do obecnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej”?

Przytaczając jedną z tez wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z 2014-07-29 sygnatura II OSK 392/13): „Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego oznacza jedynie zakończenie procesu inwestycyjnego związanego z jego wybudowaniem, natomiast istnienie obiektu kreuje nowe obowiązki publicznoprawne związane z jego utrzymaniem i użytkowaniem.

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku, obiektu budowlanego lub terenu z woli ustawodawcy zostało potraktowane wyjątkowo, jako obowiązek, który pomimo jego dochowania na etapie przystąpienia do użytkowania trwa nadal przez cały okres istnienia obiektu. To istnienie obiektu budowlanego, który wprawdzie został wybudowany pod rządami starego prawa, ale jest użytkowany pod rządami nowego prawa powoduje konieczność jego dostosowywania do nowych rozwiązań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową czy innym miejscowym zagrożeniem”.

Źródło grafiki: bekassine… Some rights reserved