Szkolenia BHP i PPOŻ w Warszawie

Prowadzimy szkolenia z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia BHP i PPOŻ dla pracowników oraz pracodawców mają fundamentalne znaczenie w procesie budowania bezpiecznego przedsiębiorstwa. Szkolenia te zwiększają świadomość pracowników oraz pracodawców na temat potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić w ich środowisku pracy, dzięki czemu przyczyniają się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków przy pracy oraz pożarów.

szkolenia bhp i ppożW celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także zapoznawania pracodawców i pracowników z najnowszymi przepisami z tego zakresu, szkolenia BHP i PPOŻ powinny być wykonywane okresowo.

Szkolenia BHP dzielą się na szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe. Szkolenia wstępne powinny być przeprowadzane przed podjęciem pracy przez pracownika na danym stanowisku, a składają się między i nnymi z instruktażu ogólnego oraz instruktażu na stanowisku pracy. Dzięki takiej strukturze szkoleń wstępnych pracownik podejmujący pracę posiada wiedzę na temat przepisów BHP, regulaminów pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz zagrożeniach występujących na jego stanowisku pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenia okresowe przeprowadzane są w zależności od rodzaju stanowisk w różnych terminach i w różnych trybach, jednakże są obowiązkowe dla wszystkich stanowisk pracy.

Szkolenia PPOŻ powinny być przeprowadzane przed podjęciem pracy przez pracownika oraz powtarzane co kilka lat w celu odświeżenia nabytej wiedzy oraz zapoznania się z najnowszymi przepisami prawa w tym zakresie. W trakcie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracownik oraz pracodawca zapoznawani są nie tylko z przepisami prawa, ale również z przyczynami powstawania pożarów, procedurami postępowania w sytuacji pożaru oraz prawidłowym prowadzeniem własnoręcznej akcji ratowniczo-gaśniczej. Dzięki połączeniu treści teoretycznych z częścią praktyczną (np. ćwiczeniami z gaszenia pożaru) uczestnicy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające na zapobieganie powstawaniu pożarów oraz na skutecznym ich gaszeniu.

szkolenie bhp i ppożSzkolenia BHP i PPOŻ powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia te mogą być prowadzone przez zatrudnionych w firmie specjalistów ds. BHP oraz inspektorów i specjalistów ochrony przeciwpożarowej, ale w przypadku mniejszych firm lub firm posiadających oddziały w różnych miejscach w kraju i na świecie nierzadko okazuje się, że lepszym i tańszym rozwiązaniem jest zlecenie wykonywania tych czynności firmie zewnętrznej posiadającej odpowiedni potencjał osobowo-techniczny pozwalający na przeprowadzanie szkoleń na terenie całego kraju.

Nasza firma przeprowadza szkolenia BHP i PPOŻ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz najnowszymi standardami. Wykładowcami zagadnień związanych z BHP oraz ochroną przeciwpożarową są specjaliści ds. BHP oraz inżynierowie, specjaliści do spraw bezpieczeństwa pożarowego. Zakres szkoleń BHP i PPOŻ przeprowadzonych przez naszą firmę jest dostosowywany każdorazowo do obszaru działalności danego przedsiębiorstwa, dzięki czemu uczestnicy szkolenia nabywają niezbędną wiedzę do bezpiecznego funkcjonowania na stanowisku pracy oraz w budynku przedsiębiorstwa.

Znalazłeś to czego potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami w celu szczegółowej wycen przygotowanej specjalnie na Twoje potrzeby.

Nasi Klienci

  • Amica
  • Medicover
  • Holiday
  • Wedel
  • Zielna
  • EBS
  • Bakoma
  • Zielone Mieszkanko
  • Atlantic
  • Willa Szamocin