Obsługa PPOŻ w Warszawie
Usługi ochrony przeciwpożarowej świadczone przez naszą firmę

 • Opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Opracowywanie procedur i planów ewakuacji.
 • Opracowanie ocen zagrożenia wybuchem.
 • Opracowanie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem.
 • Opracowanie scenariuszy działania systemów technicznych na wypadek powstania pożaru.
 • Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem przeciwpożarowym.
 • Symulacje komputerowe oddymiania CFD (garaży, budynków produkcyjnych, itp.).
 • Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
 • Przeprowadzanie próbnej ewakuacji.
 • Kontrole w obiektach.
 • Konserwacja hydrantów wewnętrznych.
 • Badanie wydajności i ciśnienia węży w hydrantach wewnętrznych.
 • Serwis, konserwacja, pomiary sprzętu gaśniczego.
 • Wyposażanie obiektów w znaki bezpieczeństwa (ochrona przeciwpożarowa).
 • Wyposażanie obiektów w znaki bezpieczeństwa (ewakuacja).
 • Wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.
 • Stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie.
 • Pomiary oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
 • Pomiary instalacji elektrycznej.
 • W zakresie stałych instalacji gaśniczych wodnych oferujemy:
  • instalacje tryskaczowe,
  • instalacje zraszaczowe,
  • instalacje mgły wodnej,
  • instalacje pianowe.
 • Serwis, konserwacja, projekty i montaż:
  • systemy oddymiania,
  • systemy sygnalizacji pożaru (SSP),
  • systemy detekcji gazów,
  • systemy gaszenia gazem,
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
  • drzwi i bramy przeciwpożarowe.

Znalazłeś to czego potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania szczegółowej wyceny usług przygotowanej specjalnie dla Ciebie.

Nasi klienci

 • Amica
 • Medicover
 • Holiday
 • Wedel
 • Zielna
 • EBS
 • Bakoma
 • Zielone Mieszkanko
 • Atlantic
 • Willa Szamocin