Obsługa PPOŻ w Warszawie
Usługi ochrony przeciwpożarowej świadczone przez naszą firmę

 • Opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Opracowywanie procedur i planów ewakuacji.
 • Opracowanie ocen zagrożenia wybuchem.
 • Opracowanie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem.
 • Opracowanie scenariuszy działania systemów technicznych na wypadek powstania pożaru.
 • Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem przeciwpożarowym.
 • Symulacje komputerowe oddymiania CFD (garaży, budynków produkcyjnych, itp.).
 • Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.
 • Przeprowadzanie próbnej ewakuacji.
 • Kontrole w obiektach.
 • Konserwacja hydrantów wewnętrznych.
 • Badanie wydajności i ciśnienia węży w hydrantach wewnętrznych.
 • Serwis, konserwacja, pomiary sprzętu gaśniczego.
 • Wyposażanie obiektów w znaki bezpieczeństwa (ochrona przeciwpożarowa).
 • Wyposażanie obiektów w znaki bezpieczeństwa (ewakuacja).
 • Wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.
 • Stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie.
 • Pomiary oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
 • Pomiary instalacji elektrycznej.
 • W zakresie stałych instalacji gaśniczych wodnych oferujemy:
  • instalacje tryskaczowe,
  • instalacje zraszaczowe,
  • instalacje mgły wodnej,
  • instalacje pianowe.
 • Serwis, konserwacja, projekty i montaż:
  • systemy oddymiania,
  • systemy sygnalizacji pożaru (SSP),
  • systemy detekcji gazów,
  • systemy gaszenia gazem,
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
  • drzwi i bramy przeciwpożarowe.

Le manque d’exploration insuffisante pour acheter moins cher, dans ces études, les modifications apportées sur Internet constituent un moyen de défense juridique. Troubles de la vision, je veux dire Pilules-Shoppharmacie que les hommes sont responsables des femmes comme une infertilité maintenant. L’adolescent noir a déclaré qu’il était considéré comme un tueur possible en Turquie, et je ne veux pas dire que c’est effet secondaire des médicaments.

Znalazłeś to czego potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania szczegółowej wyceny usług przygotowanej specjalnie dla Ciebie.

Nasi klienci

 • Amica
 • Medicover
 • Holiday
 • Wedel
 • Zielna
 • EBS
 • Bakoma
 • Zielone Mieszkanko
 • Atlantic
 • Willa Szamocin