Czad – niewidoczne zagrożenie

Czad, bo tak jest potocznie nazywany tlenek węgla, jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców, zwłaszcza w sezonie grzewczym. W związku, że ten jest już w pełni rozpoczęty, chcielibyśmy przypomnieć wszystkim osobom posiadającym w swoich domach kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe, jak ważne jest ich prawidłowe użytkowanie oraz utrzymywanie w należytej sprawności. W wyniku nieprawidłowego działania wyżej wymienionych urządzeń możemy stać się ofiarami niewidocznego dla ludzkiego oka – tlenku węgla.  Dlatego pragniemy pokrótce przybliżyć Wam jakie są objawy zatrucia czadem.

Objawy uzależnione są od stanu zatrucia danej osoby czadem. Osoba lekko zatruta odczuwa niewielki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie. Zatrucie średniego stopnia powoduje nasilające  się bóle głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, przyśpieszony oddech oraz zaburzenia rytmu serca. Przy ciężkim zatruciu, oprócz objawów wymienionych przez Nas wcześniej dochodzą  drgawki i utrata przytomności.

ofiary zdarzenia poszkodowani tlenek węgla wykres

Objawy pojawiające się u osoby zatrutej nasilają się proporcjonalnie do czasu przebywania w zaczadzonym pomieszczeniu. Ponadto, stan w jakim znajduje się zatruta osoba powoduje, iż nie jest ona w stanie samodzielnie oddalić się z miejsca nagromadzenia czadu i jeśli nikt nie udzieli jej pomocy – straci przytomność i umrze.

Dlatego, jeśli podejrzewamy u kogoś zatrucie tlenkiem węgla, powinniśmy niezwłocznie udzielić mu pomocy i wezwać . W jaki sposób należy to robić?

Przede wszystkim w takich sytuacjach nasze postępowanie powinno rozpocząć się od zapewnienia dopływu świeżego powietrza do zatrutego pomieszczenia. W dalszej kolejności należy przenieść zatrutą osobę do miejsca bezpiecznego (najlepiej na świeżym powietrzu), poluzować wszystkie elementy jego ubrania i wezwać służby ratownicze. Po przeniesieniu zaczadzonej osoby na świeże powietrze należy sprawdzić, czy poszkodowana osoba oddycha. Jeśli nie – należy wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.

Warto zwrócić uwagę na najczystsze przyczyny zatruć tlenkiem węgla. Są to głównie pożary budynków i wadliwe (lub użytkowane w pomieszczeniach o niesprawnej wentylacji) piecyki gazowe, węglowe i inne.

Źródło wykresu: straz.gov.pl, grafiki: sunshinecity Some rights reserved